รายละเอียด

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลของ The 2nd Annual English and Math Corner Contest 2016 Part 2

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลของ The 2nd Annual English and Math Corner Contest 2016

 

ด้านบน

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รางวัลที่ 1 ด.ช.ทิวัตถ์ แย้มแสง

สาขาเมือง สุราษฏร์

รางวัลที่ 2 ด.ญ.ปุญชรัสมิ์ สกุลคู

สาขาบึงกาฬ

รางวัลที่ 3 ด.ช.ธรรศ เจริญวงศ์ระยับ

สาขาเมือง สุราษฏร์

 

ด้านล่าง

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รางวัลที่ 1 ด.ช.ณฐภัทร กิตติสุทธิ์ 

สาขาการเคหะธนบุรี

รางวัลที่ 2 ด.ช.ทีปกร พยนต์รัตน์

สาขาสุขุมวิท

รางวัลที่ ด.ช. ปัณณวัฒน์ ชาลีกุล

สาขาเกษตร-นวมินทร์

Sunday 24 Apr 2016 / by Math Corner