รายละเอียด

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลของ The 2nd Annual English and Math Corner Contest 2016 Part 1

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลของ The 2nd Annual English and Math Corner Contest 2016

 

ด้านบน

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

รางวัลที่ 1 ด.ช.ณัฎฐชัย ตั้งทรงสวัสดิ์

สาขาเมืองสุราษฏร์

รางวัลที่ 2 ด.ช.กิตติภพ รักษ์เกียรติคุณ 

สาขาการเคหะธนบุรี

รางวัลที่ 3 ด.ญ.ภัณฑิรา ธรรมศิลา

สาขาท่าชนะ

 

ด้านล่าง

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

รางวัลที่ 1 ด.ช.ภูกิจ ศักดิ์สิทธิกร 

สาขาหาดใหญ่

รางวัลที่ 2 ด.ช.ปัณณธร กิตติสุทธิ์

สาขาการเคหะธนบุรี

รางวัลที่ 3 ด.ช.ชณภัทร ชมทองหลาง 

สาขาการเคหะธนบุรี

Sunday 24 Apr 2016 / by Math Corner