รายละเอียด

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลของ The 2nd Annual English and Math Corner Contest 2016 Part 4

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลของ The 2nd Annual English and Math Corner Contest 2016

 

ด้านบน

คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รางวัลที่ 1 ด.ช.กมลวัชร์ พานิชการ

สาขาเสนา

รางวัลที่ 2 ด.ช.ชัชชพล พูนเปรมสิน

สาขาลำลูกกาคลอง1

รางวัลที่ 3 ด.ญ.สุกานดา ทัตเดช

สาขาบึงสามพัน

 

ด้านล่าง

 

คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รางวัลที่ 3 ด.ช.กีรติ บำรุงสรณ์

สาขาเสนา

Sunday 24 Apr 2016 / by Math Corner