รายละเอียด

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลของ The 2nd Annual English and Math Corner Contest 2016 Part 3

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลของ The 2nd Annual English and Math Corner Contest 2016

 

ด้านบน

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รางวัลที่ 1 ด.ญ.ชมพูนุช รุกขอนันกุล

สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

รางวัลที่ 2 ด.ญ.ออมวรา กรศิริลักษณ์

สาขาเมืองสุราษฏร์

รางวัลที่ 3 ด.ญ.สุคนธรส สมคำแสง

สาขาสามัคคี

 

ด้านล่าง

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รางวัลที่ 1 ด.ช.สิทธิเดช ศิวะยุทธกิจ

สาขาสามัคคี

รางวัลที่ 2 ด.ช.อรุช ศรีชีวะ

สาขาสุขุมวิท

รางวัลที่ 3 ด.ญ.จุฑารัตน์ เอี่ยมมงคล

สาขาสามัคคี

Sunday 24 Apr 2016 / by Math Corner