รายละเอียด

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลของ The 2nd Annual English and Math Corner Contest 2016 Part 5

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลของ The 2nd Annual English and Math Corner Contest 2016

 

ด้านบน

คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รางวัลที่ 1 ด.ญ. สุวิชาดา ครุฑวิชิต

สาขาวังน้ำเย็น

รางวัลที่ 2 น.ส.ณิชกานต์ วิชชุลดา

สาขาสามัคคี

รางวัลที่ 3 น.ส.กรพันธุ์ ก่อกิจธำรง

สาขาสามัคคี

 

ด้านล่าน

รางวัลรวมสาขาที่ได้รางวัลมากที่สุด สาขาสามัคคี

Sunday 24 Apr 2016 / by Math Corner