รายละเอียด

Math Corner สาขาหาดใหญ่ สงขลา

สถาบันสอนคณิตศาสตร์ Math Corner สาขาหาดใหญ่ สงขลา มุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะในการแก้ไขโจทย์ปัญหาอย่างมีระบบ ฝึกคิดฝึกคำนวณ สามารถนำวิธีการใหม่ๆไปประยุกต์ใช้ในบทเรียน และนำความรู้ที่เรียนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน Math Corner สาขาหาดใหญ่ สงขลา ตั้งอยู่อยู่ในซอยยูเมะพลัสย่านถนนจุติอนุสรณ์ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-7332664, 081-5408611 (ครูเจิน)

Monday 23 May 2016 / by Math Corner