รายละเอียด

มอบโล่ห์ให้กับสาขาที่เข้าร่วมการแข่งขัน English&Math Corner Contest 2015 ครั้งที่ 1 ค่ะ

ประมวลภาพสาขาที่ส่งน้องๆ มาเข้าร่วมการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ค่ะ English&Math Corner ต้องขอขอบคุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สาขาจะเข้าร่วมกิจกรรมกับทางสำนักงานใหญ่อีกในโอกาสต่อไปค่ะ @^0^@

Friday 29 May 2015 / by Math Corner