รายละเอียด

Math Corner สาขาการเคหะธนบุรี 1

สถาบันสอนคณิตศาสตร์ Math Corner มุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะการแก้โจทย์ปัญหาอย่างเป็นระบบ ฝึกฝนการคิดคำนวณและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 061 7926541, 099 2642945 นะคะ (^0^)/ 

Friday 13 Mar 2015 / by Math Corner