รายละเอียด

Math Corner สาขาถนนนวลแก้วตัดใหม่ (อ.หาดใหญ่)

Math Corner สาขาถนนนวลแก้วตัดใหม่ (อ.หาดใหญ่) ได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วนะคะ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 093-6695858

Monday 9 Jun 2014 / by Math Corner