รายละเอียด

พบกับ Math Corner สาขาถ.ศรีวิสุทธาราม (พิษณุโลก)

Math Corner มีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการแก้โจทย์ปัญหาเป็นสำคัญ แต่เราก็ไม่ละเลยเนื้อหาด้านอื่น ๆ เช่น การคำนวณบวก ลบ คูณ หาร การเรียนรู้เทคนิคคิดลัด คิดเร็วในการทำข้อสอบ อีกทั้งเนื้อหาของหลักสูตรที่เข้มข้นเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบแข่งขันอีกด้วยค่ะ

Monday 20 Jan 2014 / by Math Corner