รายละเอียด

Math Corner สาขาหาดใหญ่ (ย่านถ.จุติ)

หลักสูตรเหมาะสำหรับเด็กอนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ถือเป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์ 9 ขั้นแนวใหม่ โดยเนื้อหาหลักสูตรจะเน้นการแก้โจทย์ปัญหาอย่างมีระบบ       มีขั้นตอนและอาศัยความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาเสริมทักษะในด้านการคิดคำนวณอีกด้วยค่ะ

Tuesday 21 Jan 2014 / by Math Corner