รายละเอียด

คณิตศาสตร์สำหรับเด็กระดับอนุบาล 2 (ชุดที่ 2)

หนังสือสำหรับเด็กอนุบาล 2 (ชุดที่ 2) เนื้อหามีทั้งหมด 12 บทเรียน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการเขียน การบวกและการลบ การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับ อนุกรม เตรียมความพร้อมสำหรับโจทย์ปัญหา เป็นต้น หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4 ขวบ

Monday 2 Jun 2014 / by Math Corner