รายละเอียด

คณิตศาสตร์สำหรับเด็กระดับอนุบาล 1 (ชุดที่ 1)

หนังสือสำหรับเด็กอนุบาล 1 (ชุดที่ 1) เนื้อหามีทั้งหมด 12 บทเรียน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการเขียน การลากเส้น การเปรียบเทียบ การบวกและการลบ เป็นต้น หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ขวบ

Tuesday 1 Jul 2014 / by Math Corner