รายละเอียด

Math Trick

Math Trick เป็นหลักสูตรที่เน้นเทคนิค วิธีคิดเร็ว คิดลัด เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานทางการคิดคำนวณดีอยู่แล้วหรือนักเรียนที่ต้องการสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งจะเน้นเทคนิคคิดเร็วและคิดลัดโดยเฉพาะ

Tuesday 21 Jan 2014 / by Math Corner