รายละเอียด

Math Fit

Math Fit เป็นหลักสูตรเสริมเพื่อฝึกฝนด้านการคำนวณพื้นฐานบวก ลบ คูณ หาร โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะเน้นการแก้ไขข้อบกพร่องสำหรับนักเรียนที่ไม่คล่องในเรื่องของการคำนวณเป็นสำคัญ

Tuesday 21 Jan 2014 / by Math Corner