รายละเอียด

Math Advance

Math Advance เป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์ที่มีเนื้อหาซับซ้อนมากขึ้น โดยนักเรียนจะได้ฝึกแก้โจทย์ปัญหาและมีการคำนวณบวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพในการวิเคราะห์ การเตรียมการสอบสสวท. หรือสอบเข้าสาธิต Tuesday 21 Jan 2014 / by Math Corner