รายละเอียด

Math Corner Grade 2

Math Corner Grade 2


2A ประถมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1)
2.1 เรื่องจำนวนนับไม่เกิน 1,000 
2.2 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 
2.3 การวัดขนาด
2.4 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 
2.5 การชั่งน้าหนัก
2.6 การคูณ

2B ประถมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2)
2.7 เรื่องเวลา
2.8 เงิน
2.9 การหาร
2.10 การตวง<br /< Tuesday 31 Dec 2013 / by Math Corner