รายละเอียด

Math Corner Grade 9

Math Corner Grade 9
9A มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1)
9.1 พื้นที่ผิวและปริมาตร
9.2 ระบบสมการเชิงเส้น
9.3 รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน
9.4 กราฟ
9A+ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1) เพิ่มเติม
เพิ่มเติม 9.1 รากที่สอง
เพิ่มเติม 9.2 การแยกตัวประกอบของพหุนาม
เพิ่มเติม 9.3 สมการกำลังสอง
เพิ่มเติม 9.4 พาราโบลา
เพิ่มเติม 9.5 พื้นที่ผิวและปริมาตร

9B มัธย Tuesday 31 Dec 2013 / by Math Corner