รายละเอียด

Math Corner Grade 6

Math Corner Grade 6
6A ประถมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1)
6.1 จำนวน การบวก การลบการคูณ การหารจำนวนนับ
6.2 สมการและการแก้สมการ
6.3 ตัวประกอบของจำนวนนับ
6.4 มุมและส่วนของเส้นตรง
6.5 เส้นขนาน
6.6 ทิศและแผนผัง
6.7 เศษส่วนและการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน

6B ประถมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2)
6.8 ทศนิยม
6.9 การบวก ลบและคูณทศนิยม
6.10 การหารทศนิยม 
6.11 Tuesday 31 Dec 2013 / by Math Corner