รายละเอียด

Math Corner Grade 5

Math Corner Grade 5
5A ประถมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1)
5.1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
5.2 การบวก ลบ คูณ หาร
5.3 เศษส่วน
5.4 ทศนิยม
5.5 ร้อยละ

5B ประถมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2) 
5.6 รูปเรขาคณิต
5.7 ความยาวรอบรูปและการหาพื้นที่
5.8 ปริมาตรและความจุ
5.9 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

Tuesday 31 Dec 2013 / by Math Corner