รายละเอียด

เรียนรู้คณิตศาสตร์กับอาเซียน

การนับเลข 1-10 ของกลุ่มประเทศอาเซียน

ตัวเลขนับว่าเป็นสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งในชีวิตประจำวันในการติดต่อสื่อสาร การค้าขายหรือการนัดหมายต่างๆ ตัวเลข 1 - 10 จึงถือเป็นพื้นฐานการสื่อสารทั่วไปของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน ผู้ที่สนใจก็ลองศึกษาเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านของเรากันนะคะ

Thursday 23 Jan 2014 / by Math Corner