รายละเอียด

สาขา:ประมวลภาพการสอบแข่งขัน EC&MC Contest 2015
ภาค:สาขาที่สอบแข่งขัน EC&MC Contest 2015 ครั้งที่ 1
เบอร์โทร:การสอบแข่งขันวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์จากสาขาทั่วประเทศ ณ สวนสนุกดรีมเวิร์ล (26.04.58)