รายละเอียด

สาขา:สาขาบึงกาฬ
ภาค:สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เบอร์โทร:061-0649659, 080-7528799 (ุุ663/1 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ)