รายละเอียด

สาขา:สาขาลาดบัวหลวง (ที่ทำการสาขาใหม่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับตึกเดิม)
ภาค:สาขาภาคกลาง
เบอร์โทร:091-2572556, 082-2455997