รายละเอียด

สาขา:สาขาตลาดรุ่งเจริญ (โรงเรียนสิรวิชญ์ ถ.เชียงใหม่-พร้าว ไปทาง ม.แม่โจ้)
ภาค:สาขาภาคเหนือ
เบอร์โทร:086-6598585, 083-206-3555