รายละเอียด

สาขา:สาขาขอนแก่น (โรงเรียนต้นกล้า)
ภาค:สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เบอร์โทร:043-918151, 081-6640445, 088-3398935